Amon Florua

đ

Thông tin sản phẩm

Thông tin chi tiết

  • Chất này thường được gọi là "fluoride ammonium trung tính". Từ "trung tính" đôi khi được thêm vào "amoni fluoride" để đại diện cho muối trung hòa —[NH4]F vs. "muối axit" (NH4HF2). Muối axit thường được sử dụng thay vì muối trung tính trong khắc và các silicat liên quan. Đặc điểm này giống nhau giữa tất cả các chất florua hòa tan. Vì lý do này, nó không thể được xử lý trong ống nghiệm hoặc thiết bị thử nghiệm bằng thủy tinh trong quá trình làm việc trong phòng thí nghiệm.
  • Nó cũng được sử dụng để bảo quản gỗ, chất chống bẩn trong in và nhuộm hàng dệt may, và là một chất khử trùng trong các nhà máy bia.

Khách hàng mua sản phẩm cũng đã mua